Service

K.W. Supply is een handels- annex reparatiebedrijf op het gebied van hef-magneetsystemen.

K.W. Supply wil een betrouwbare, professionele en modern opererend bedrijf zijn die haar klanten ondersteunt met het effectief oplossen van hun logistieke problemen.


Het uitgangspunt moet zijn om voldoende omzet en dekkingsbijdrage te genereren om hiermee een voorspoedige toekomst te bereiken.

Knelpunten worden vastgesteld en schriftelijk vastgelegd om deze tijdig te identificeren, van waaruit de voortgang wordt bewaakt en waar nodig verbeteringen worden geïnitieerd.

Het kwaliteitsborgingsysteem geeft een leidraad om een product of dienst conform de specificaties en opgaven van de opdrachtgevers uit te voeren, te leveren, en te verwezenlijken.

Het kwaliteitsborgingsysteem zal als middel dienen om de missie beheerst en gedocumenteerd uit te voeren. De basis voor dit systeem is afgeleid van de NEN-ISO 9001:2015 norm.

Er wordt in principe vanuit gegaan dat werkzaamheden worden verricht volgens de richtlijnen die het K.W. Supply kwaliteitshandboek beschreven staan.

Er wordt gezorgd:

  • dat problemen worden geïdentificeerd en vastgelegd;
  • dat actie wordt ondernomen om deze problemen op te lossen en zo mogelijk verbetering aan te brengen;
  • de invoering van de oplossing te verifiëren.

Alleen indien contractueel is vastgelegd zal de klant in staat worden gesteld te constateren of en in hoeverre aan kwaliteitsvoorwaarden wordt voldaan d.m.v. voor de klant van belang zijnde informatie uit het gedocumenteerde systeem.

Ondergetekende zal het beleid op gebied van kwaliteit nageleven en daar waar mogelijk verbeteringen op kwaliteitsgebied nastreven.

Getekend:

R.R. Krebs, directeur K.W. Supply Magneetsystemen

Contactgegevens

K.W. Supply Magneetsystemen B.V. Ophemertstraat 11
3089JD Rotterdam
The Netherlands

+31 (0)10 - 429 13 80 info@kwsupply.com